Diagram of Meteorology

฿1,340

แผนภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติรวม 24 รูปแบบ 💫 ได้แก่ แสงจักราศี ดาวตก แสงออโรร่า น้ำวน และอื่น ๆ อีกมากมาย ❄️ ผลิตในปี 1846 โปสเตอร์วิทยาศาสตร์ราคาจับต้องได้ซึ่งคนอังกฤษนิยมซื้อไปติดในบ้าน ✨ วาดโดย James Reynolds ภาพพิมพ์โดย John Emslie

ขนาดรวมกรอบ 47.5 × 40 cm