Dictyophora Phalloidea

฿840

🦝 เห็ดร่างแห ที่มีลักษณเหมือนกระโปรงของผู้หญิง 🧺 เห็ดนี้ถูกนำไปแปรรูปเป็นอาหารให้คนรับประทานในซุป ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “เยื่อไผ่” นั่นเอง ☁️ ภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพประกอบจากหนังสือ Brasilische Pilzblumen โดย Alfred Möller ผู้ศึกษาเกี่ยวกับเชื้อราและเห็ด 🍄

Retouch และ Reprint ด้วยเครื่องพิมพ์และหมึกเกรดพรีเมี่ยม ✨ พิมพ์บนกระดาษ Eggshell 🥚 เข้ากรอบไม้สักสีรรมชาติ

ขนาดรวมกรอบ 18.8 × 740 cm

รหัสสินค้า: W4455 หมวดหมู่: