Floodplains

฿4,790

ภาพแผนที่ที่มีลายเส้นที่สวยงามและดูเป็นธรรมชาตินี้ไม่ใช่ภาพแผนที่ในจินตนาการ 🌈 แต่เป็นแผนที่ที่แสดง Floodplains หรือ ที่ราบน้ำท่วมถึง 🌊 คือพื้นที่ราบหรือลาดไม่ชันใกล้กับแม่น้ำซึ่งสามารถเกิดน้ำท่วมได้ง่ายเมื่อมีปริมาณน้ำในแม่น้ำเพิ่มขึ้น แต่ก็เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการตั้งรกรากในอดีต 🏡 เพราะน้ำเป็นเหมือนศูนย์รวมของทุกอย่าง ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงการขนส่งทางน้ำอีกด้วย 🛳

เพราะน้ำท่วมได้ง่ายทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆ จะต้องถูกออกแบบมาอย่างดีให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่น้ำท่วมได้ง่าย จึงเกิดเป็นแผนที่แสดงทิศการถ่ายเทของน้ำและแสดงพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วมได้ง่ายของแม่น้ำสายหลัก Mississippi 🏞

ขนาดรวมกรอบ 62 × 90 cm

รหัสสินค้า: W1752 หมวดหมู่: ,